Välkommen på årsmöte den 27 mars!

Föreningen kallar till årsmöte onsdagen den 27.3.2024 kl. 18.15 i Övernäs högstadieskola. Under årsmötet går vi igenom Alandia Strings verksamhetsberättelse och ekonomi från år 2023 samt verksamhetsplan och budget för år 2024. Vi väljer också nya styrelsemedlemmar. Har du någonting du vill ta upp som ett övrigt ärende under årsmötet, hör av dig till styrelsen