PRISER

Medlemsavgift: 5€

Terminsavgift, gruppspel:
Barn 25€/termin
Vuxna 65€/termin

Individuella lektioner:
cirka 10 lektioner per termin
20-minuter: 20
€/termin
30-minuter: 3
0€/termin
40-minuter: 40€/termin.

Observera att avgifterna faktureras i sin helhet utan avdrag för missade lektioner. 

FIOLHYRA

Terminsavgift: 20€

Scroll to Top