PRISER

Terminsavgift: 30€
1€/minut för individuella lektioner.

En lektion kan vara 20, 30 eller 40 minuter.

FIOLHYRA

Terminsavgift: 20€

Scroll to Top