Årsmöte

Föreningens årsmöte hölls tisdag 14/4 kl 18 online på Google Meet och en ny styrelse valdes. På mötet beslöts även att lektionerna fortsätter ännu in i maj trots coronasituationen. Vi är glada över att vi kan fortsätta erbjuda fiollektioner till alla elever! Lektionerna sker delvis på distans och delvis i Belcantos lokal i Norrböle enligt