VÅRA LÄRARE

Alandia Strings har två anställda lärare. Irina bor i Stockholm och kommer till Åland för att undervisa föreningens elever ungefär vartannat veckoslut. På Åland bor Cecilia Wickström, som även har lektioner på onsdagar.

IRINA KENSBORN​

Irina har fått sin utbildning i Ukraina. Hon har bott i Sverige sedan 1995 och undervisar på Sundbybergs musikskola i Stockholm. Hon har undervisat hos Alandia Strings sedan 2010.

CECILIA WICKSTRÖM

Cecilia är utbildad lärare i violin, viola och piano och har studerat vid Stockholms Musikpedagogiska institut. Hon har tidigare arbetat som fiollärare vid kulturskolor i både Uppsala och Huddinge. Cecilia började undervisa vid Alandia Strings hösten 2022.

TIDIGARE LÄRARE

Genom åren har Alandia Strings fått många fina vänner och bekanta. Till dem hör våra tidigare lärare, några av dem presenterar vi här. 

FRANCINE ERIKSSON

FARIDA SAIFEEVA

Farida har arbetat som om violinist och violast i tre decennier. Hon fick sin musik-och violinpedagogutbildning i Ryssland innan hon flyttade till Sverige 1994. Sen dess har Farida lärt barn spela violin och viola i grupp och individuellt, både privat och i Täby kulturskola.

RASMUS BÄRLUND

Rasmus kommer från Borgå där han har studerat violin vid Borgå Musikinstitut. Han har spelat fiol i mer än 20 år. Dessutom har han under flera år spelat i stråkkvartetten Pippuri samt i symfoniorkestern Jean Sibelius. Rasmus var lärare hos Alandia Strings från hösten 2019 till våren 2021.

EMELIE ERIKSSON

Emelie började som elev i Alandia Strings men fortsatte sedan vid Ålands musikinstitut där hon även började spela elbas. Emelie har spelat fiol och elbas i olika band med olika musikstilar, folkmusik, folk rock, pop, funk, jazz och klassiskt.

JENNIFER SCHÖNBERG

Jennifer började som elev i Alandia Strings. Hon har också spelat på Ålands Musikinstitut och spelar numera även med Spelmansgillet och Spelevinkarna. Jennifer var länge aktiv i Alandia Strings. Hon började som lärare hösten 2013 och slutade efter vårterminen 2021.

Scroll to Top