LÄRARNA

Alandia Strings har tre anställda lärare. Två av dem bor i Stockholm där de arbetar som violinpedagoger och kommer till Åland för att undervisa föreningens elever vartannat veckoslut. En av lärarna bor på Åland.

IRINA KENSBORN

Irina har fått sin utbildning i Ukraina. Hon har bott i Sverige sedan 1995 och undervisar på Sundbybergs musikskola i Stockholm. Hon har undervisat hos Alandia Strings sedan 2010.

JENNIFER SCHÖNBERG

Jennifer började som elev i Alandia Strings. Hon har också spelat på Ålands Musikinstitut och spelar numera även med Spelmansgillet och Spelevinkarna. Jennifer har länge varit aktiv i Alandia Strings och började som lärare hösten 2013.

RASMUS BÄRLUND

Scroll to Top