LÄRARNA

Alandia Strings har tre anställda lärare. Irina bor i Stockholm och kommer till Åland för att undervisa föreningens elever ungefär vartannat veckoslut.  Jennifer och Rasmus bor på Åland.

IRINA KENSBORN

Irina har fått sin utbildning i Ukraina. Hon har bott i Sverige sedan 1995 och undervisar på Sundbybergs musikskola i Stockholm. Hon har undervisat hos Alandia Strings sedan 2010.

JENNIFER SCHÖNBERG

Jennifer började som elev i Alandia Strings. Hon har också spelat på Ålands Musikinstitut och spelar numera även med Spelmansgillet och Spelevinkarna. Jennifer har länge varit aktiv i Alandia Strings och började som lärare hösten 2013.

RASMUS BÄRLUND

Rasmus kommer från Borgå där han har studerat violin vid Borgå Musikinstitut. Han har spelat fiol i mer än 20 år. Dessutom har han under flera år spelat i stråkkvartetten Pippuri samt i symfoniorkestern Jean Sibelius. Rasmus är lärare hos Alandia Strings sedan hösten 2019.

EMELIE ERIKSSON

Emelie började som elev i alandia strings men fortsatte sedan vid Ålands musikinstitut där hon även började spela elbas. Emelie har spelat fiol och elbas i olika band med olika musikstilar, folkmusik, folk rock, pop, funk, jazz och klassiskt.

Scroll to Top