Workshops hösten 2022

Hösten 2022 välkomnar vi både medlemmar och andra intresserade till två speltillfällen tillsammans med Andreas Risan den 24.9 och 29.10. Andreas spelar och undervisar i fiol, altfiol, hardingfela och nyckelharpa och vi spelar folkmusik tillsammans med honom. Tider: Nivå lätt kl.10-11.30 Nivå svår: kl.13-14.30 Fika: kl.14.30 Alla spelar tillsammans: kl.14.45-16.30. Deltagaravgifter är 10€ och inkluderar