Välkommen på årsmöte den 27 mars!

Föreningen kallar till årsmöte onsdagen den 27.3.2024 kl. 18.15 i Övernäs högstadieskola. Under årsmötet går vi igenom Alandia Strings verksamhetsberättelse och ekonomi från år 2023 samt verksamhetsplan och budget för år 2024. Vi väljer också nya styrelsemedlemmar. Har du någonting du vill ta upp som ett övrigt ärende under årsmötet, hör av dig till styrelsen på förhand!

Eftersom Alandia Strings är en föräldradriven förening är det viktigt att det finns intresserade föräldrar som kan tänka sig att vara med i styrelsen. Har vi ingen styrelse måste föreningen läggas ner. Inför år 2024 har vi 3-4 lediga styrelseplatser. Vi behöver också en verksamhetsgranskare och en suppleant för verksamhetsgranskaren. Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller av att granska verksamheten?

År 2024 fyller Alandia Strings även 30 år, och ett större evenemang för att fira föreningen planeras att ordnas som kickoff till höstterminen. Är du intresserad av evenemangsplanering får du jättegärna höra av dig för att delta i en grupp för att planera det här firandet.

Scroll to Top