Alla kan spela fiol

Alandia Strings hette tidigare Barnfiolen och grundades år 1994.

Föreningens mål är att barnen ska lära sig att hantera fiolen som instrument, läsa noter och få känna spelglädje tillsammans med andra. Vi spelar både klassiskt och modernt. Ett särskilt uppdrag är även att förvalta det åländska kulturmusikarvet.

Föreningen ordnar konserter, skolspelningar, sommarläger, spelhelger och Folkmusikjam. Vi deltar också i spelmansstämmor, musikfester och andra evenemang. Vid flera tillfällen har även kortkurser ordnats t.s.m. Folkmusiktrion 3riksson. Vi har även varit på resor där vi träffar andra fiolspelande barn och ungdomar. Under åren har resorna bl.a. gått till Sverige, Irland, Schweiz och Luxemburg

Föreningen har en styrelse som består av de fiolspelande barnens föräldrar. Styrelsen planerar verksamheten, söker bidrag och sköter ekonomin. I samband med evenemang behövs alltid föräldrar som ställer upp och uppgifterna roterar mellan föräldrarna.

Föreningen uppbär en terminsavgift och erhåller stöd från Ålands landskapsregering. För resor och andra evenemang söker föreningen medel från olika fonder.

Föreningen har inga inträdeskrav och utgör därmed ett komplement till Ålands musikinstitut. Föreningen erbjuder alla barn en möjlighet att spela fiol. Föreningen är idag den enda på Åland som erbjuder instrumentundervisning för mindre barn.

STYRELSEN 2021-22

ORDFÖRANDE

Denise Blomqvist
Mobil: 044-0559484
alandiastringsrf@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE

Åsa Åkerblom

LEDAMÖTER

Rebecca Lindblom
Lotte Bell
Thushara Sujith
Åsa Möller
Milla Soininen

NYFIKEN På STYRELSEARBETET?

Ny styrelse väljs vid årsmötet under våren och alla föräldrar är hjärtligt välkomna att delta i styrelsearbetet. 

 

HISTORIK

Under föreningens historia har många kontakter knutits med andra musicerande barn och ungdomar. T.ex. Hallonbergens musikskola, Fiolrockarna från Hallstavik, Scandinavian Strings i Göteborg, Dellenbygdens ungdomsorkester och LUMA från Österbotten. Orkestern har uppträtt på spelmansstämmor i Delsbo och Norrbo och år 2008 i Kaustby i Österbotten.

År 2009 deltog Alandia Strings i Grannlåt, en turné med konserter i Åbo, Mariehamn, Stockholm och Norrköping.

År 2010 undervisade den världskände altviolinisten Garth Knox Alandia Strings. En konsert hölls där Garth Knox spelade tillsammans med eleverna och också ensam och tillsammans med föreningens lärare.

År 2011 stod Alandia Strings värd då Stockholms Kulturskolas Ungdomssinfonietta besökte Åland och två år senare avlade föreningen en svarsvisit i Stockholm. Vid båda tillfällen hölls gemensamma övningar och konsert.

För de äldre eleverna har föreningen ordnat en flertal långresor. År 2005 besöktes Luxemburg och år 2008 Schweiz. Naturligtvis gavs det konserter i båda länderna. År 2011 var orkestern till Gort på Irland där föreningens elever övade och gav konserter tillsammans med Coole Music School.

Scroll to Top