Workshop med Lydia & Francine Nov 13-14

Välkommen på workshop med Lydia och Francine Eriksson från 3riksson den 13-14.11.2021. Lördag 13.11.2021 inleder vi med workshop, lätt(are) nivå för barn och vuxna kl 10-11.30 och fortsätter med workshop för längre hunna dvs svåra(re) nivå för barn och vuxna kl 12.15-13.45. På söndagen börjar vi med workshop, lätt nivå kl 10-12 och sedan blir