Välkommen till Alandia Strings

Alandia Strings r.f. är en ideell förening som bedriver violinundervisning.

Alla kan spela fiol

Alandia Strings r.f. är en ideell förening som bedriver violinundervisning, främst för barn och ungdomar. Vuxenundervisning förekommer också i viss mån.

Du behöver inte kunna läsa noter eller ha tidigare erfarenhet av musik.

Hos Alandia Strings finns inga inträdesprov.

Du är välkommen från 5 års ålder.

Vi spelar i små grupper ungefär varannan helg i Mariehamn.

Kontaktuppgifter

ORDFÖRANDE

Denise Blomqvist
Mobil: 044-0559484
alandiastringsrf@gmail.com

Intresseanmälan  ALANDIA STRINGS

  Föreningen hette tidigare Barnfiolen och har haft verksamhet sedan 1994.

  ALANDIA STRINGS

  Föreningen drivs av föräldrar och erhåller verksamhetsstöd från Ålands Landskapsregering.

  ALANDIA STRINGS

  Föreningen knyter kontakt med andra musicerande barn och ungdomar i bl.a. Sverige, Irland, Schweiz och Luxemburg.

  ALANDIA STRINGS

  Föreningen hyr ut fioler till en låg kostnad till alla som vill börja spela fiol.

  Scroll to Top