Välkommen till Alandia Strings nybörjarkurs!

Alandia Strings rf ordnar under måndagskvällar våren 2022 en nybörjarkurs med Francine Eriksson där barn i liten grupp lär sig grunderna i hur man spelar fiol dvs knäppa på strängar, klappa takter, läsa lite noter och spela några lätta låtar. Spelandet sker först på gehör och senare med noter.
Kursen ordnas i Mariehamn och är öppen för barn från 6 år uppåt som vill lära sej spela fiol och kan sitta stilla en längre stund. Kursen hålls varje vecka kl 18-18.45 under tiden 24.1-16.5.2022 (preliminärt) och har lov då grundskolorna har det.
Anmäl er senast den 22.1.2022 till alandiastringsrf@gmail.com. Ange deltagarens namn, födelseår, adress, förälders namn, adress och telefonnummer. Om ni önskar hyra fiol uppge även det vid anmälan och ange då barnets längd.
Kursavgift inklusive medlemsavgift: 60 €. Att hyra fiol en termin kostar 20 €.

Scroll to Top