Höstterminen 2020 och inskrivning av nya elever

Inskrivning för nya elever sker den 29.8 kl 14-15.30 på Lemböte gård.
Anmäl gärna ert intresse på förhand genom att mejla till: alandiastringsrf@gmail.com

Höstterminen 2020:

Vi kommer under hösten att ha lektioner för nybörjare på tisdagar ( 1.9-24.11) samt spelhelger följande fredagar och lördagar:

Under hösten har vi 8 spelhelger 4-5.9. 11-12.9, 25-26.9, 2-3.10, 9-10.10, 23-24.10, 6-7.11 och 20-21.11.

Grupplektioner för alla vuxna och barn: lördagen den 12.9. 10.10 och 7.11

Eleverna i Glissando erbjuds möjlighet att spela i grupp en timme på förmiddagen den 26.9 och 24.10 medan eleverna i grupperna Ostinato, Pizzicato och Staccato har en timmes gemensam grupplektion den 3.10 och 21.11.

 

Scroll to Top